สนับสนุนการเตรียมข้อมูลและการจัดกิจกรรมบวชป่า บ้านกะเบอะดิน

สนับสนุนการเตรียมข้อมูลและการจัดกิจกรรมบวชป่า บ้านกะเบอะดิน

สนับสนุนการเตรียมข้อมูลและการจัดกิจกรรมบวชป่า บ้านกะเบอะดิน

13 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 สนับสนุนการเตรียมข้อมูลและการจัดกิจกรรมบวชป่า บ้านกะเบอะดิน ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย เพื่อแสดงจุดยืนไม่เอาเหมืองแร่

อ่านข่าวเพิ่มเติม

https://greennews.agency/?p=20255&fbclid=IwAR0Ot4FQ5__Gzr_eyCkvkOoT01QyTCnJqrszCDqOjT5qiEb-oQhkWWQFwhA

admin

Leave a Reply